Ασφάλεια αυτοκινήτου

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις Ασφάλειες αυτοκινήτου - Ασφάλεια αυτοκινήτου

Η ασφάλεια αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική από τον νόμο 489/1976. Η υποχρεωτική ασφάλιση περιλαμβάνει μόνον την κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές προς τρίτους. Τα κατώτατα όρια στην ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με το νόμο ορίζονται στο 1.220.000 ευρώ ανά θύμα γιά τις σωματικές βλάβες και αντίστοιχα επίσης στο 1.220.000 ευρώ για τις υλικές ζημιές ανά ατύχημα ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων